Schooluren

8.45 - 12.20 uur
13.40 - 15.30 uur

Voor- en naschoolse opvang

Voorschools: vanaf 7 uur
Naschools en woensdagnamiddag: tot 18 uur

Tarieven

Voorschools maximum 1 uur: € 0,75
Voorschools langer dan 1 uur: € 1,00
Naschools maximum 1 uur: € 0,75
Naschools langer dan 1 uur: € 1,00

Schoolreglement

Bij inschrijving verklaar je je akkoord met het schoolreglement van onze school.